Tietosuojailmoitus

ContiTech Finland Oy käsittelee tietojasi verkkosivusto yhteydessä soveltuvien oikeussäännösten mukaisesti.

1. Yleistä

ContiTech Finland Oy kerää, käsittelee ja käyttää sinua koskevia henkilötietoja jotta tapahtuma-ajettu yhteydenotto sinuun.

ITiedot voidaan luovuttaa ContiTech Finland Oy Saksan osakeyhtiölain 15 pykälän ja sitä seuraavien pykälien mukaisille tytäryhtiöille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, kuten Continentalin (yritystä koskevissa sitovissa säännöissä | PDF) määrätään.

Tietoja voidaan arvioida raportointitarkoituksessa (esim. tilastot), jos lainsäädännössä niin sallitaan ja/tai määrätään. Tietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään vain soveltuvien tietosuoja-asetusten (esim. suostumuksesi) mukaisesti.

Teknisen tuen tarjoamisen varmistamisessa lähetämme tietoja palveluntarjoajallemme

  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany

Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee henkilötietojasi puolestamme, sikäli kun se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Kaikkia tietojasi käsitellään lakisääteisten määräysten mukaisesti ehdottoman luottamuksellisina.

2. Tietojen kerääminen ja käsittely

ContiTech Finland Oy tallentaa henkilötietoja, jotka koskevat sen verkkosivuston/työkalujen/palvelujen käyttäjiä, vain jos siihen on annettu suostumus. Tallennettavat tiedot koskevat ainoastaan vierailun päivämäärää ja aikaa, vierailtuja sivuja, kohdistimen käyttöä verkkosivustolla, käytettyjä sivutoimintoja sekä verkkosivustoa, jolta käyttäjä on siirtynyt ContiTech Finland Oy sivustoille.

IP-osoite siirretään anonyymisti, ja sitä käytetään ainoastaan maantieteellisen sijainnin määrittämiseen kaupungin tarkkuudella. ContiTech Finland Oy käyttää näitä tietoja verkkosivuston käytön mittaamiseen, tilastojen tuottamiseen sekä sivuston kautta tarjottavien palvelujen ja tietojen kehittämiseen.

Käyttäjän henkilötietoja käytetään ainoastaan kyselyjen käsittelyyn annetun suostumuksen puitteissa tai soveltuvien tietosuoja-asetusten mukaisesti. Continental on lainsäädännöstä johtuvien vaatimusten perusteella ottanut käyttöön maailmanlaajuiset ja yhdenmukaiset sisäiset tietosuojasäännöt (yritystä koskevat sitovat säännöt | PDF), joissa on määrätty henkilötietojesi suojaamisesta.

ContiTech Finland Oy tallentaa henkilötietoja yhteystietolomakkeeseen - kuten nimiä, yritysten nimiä, sähköpostiosoitteita, osoitteita ja puhelinnumeroita, ainoastaan kanssasi käytävää henkilökohtaista viestintää varten. Tietoja säilytetään ja käytetään ainoastaan tiedustelusi/palautteesi osallistumisesi käsittelemiseksi. Tietosi poistetaan, kun tiedustelusi/palautteesi käsittely on saatu päätökseen, jos tietojen poisto ei ole ristiriidassa lainsäädännöstä johtuvan säilytysvelvollisuuden kanssa.

3. Rekisteröidyn oikeudet

On hyvä huomata, että rekisteröidyn asemassa sinulla on seuraavat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR-asetus) johtuvat oikeudet koskien henkilötietojesi käsittelyä:


  • Ilmoitusoikeudet, GDPR-asetuksen 13 ja 14 artiklat
  • Oikeus saada pääsy tietoihin, GDPR-asetuksen 15 artikla
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen, GDPR-asetuksen 16 artikla
  • Oikeus tietojen poistamiseen, GDPR-asetuksen 17 artikla
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, GDPR-asetuksen 18 artikla
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, GDPR-asetuksen 20 artikla

Jos sinulla on kysyttävää tästä, ota yhteys tietosuojavaltuutettuumme sähköpostitse osoitteessa: dataprotection@conti.de

3.2 GDPR-asetuksen 21 artiklan mukaan sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn/säilyttämiseen ja käyttöön.

Suostumus on peruutettava kirjoittamalla ContiTech Finland Oy, Kolmihaarankatu 3-5, 33330 Tampere, Suomi, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirsi.viro@cbg.contitech.fi.

3.3 Voit milloin tahansa ottaa yhteyden tietosuojavastaaviimme kirjallisesti (ml. sähköposti), jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä valituksen. Sähköposti: dataprotection@conti.de. Voit myös ottaa yhteyden mahdollisiin toimivaltaisiin tietosuojaviranomaisiin.

4. Tallennettujen tietojen suojaaminen

Yrityksemme ja com&on GmbH käyttävät teknisiä ja organisatorisia turvatoimia antamiesi henkilötietojen suojaamiseksi muuttamiselta, häviämiseltä ja tuhoamiselta sekä luvattoman tietoihin pääsyn estämiseksi. Turvatoimia kehitetään ja mukautetaan jatkuvasti uusimman teknologian mukaisiksi.

Kolmannet osapuolet voivat päästä tarkastelemaan annettuja tietoja, jotka on salattu. Sen vuoksi haluamme huomauttaa, ettei turvallista tiedonsiirtoa voida taata internetissä (esim. sähköposti). Tästä syystä arkaluonteisia tietoja ei joko pidä lähettää ollenkaan tai ne on lähetettävä suojatun yhteyden välityksellä (SSL). Jos avaat sivuja ja tiedostoja ja sinua pyydetään syöttämään henkilötietoja, on hyvä huomata, että näiden tietojen siirtäminen internetin välityksellä ei välttämättä ole turvallista ja että vaarana on, että luvattomat henkilöt voivat tarkastella ja muuttaa tietoja.

Evästeet

Kun vierailet verkkosivustollamme / käytät työkalujamme/palvelujamme, tietokoneellesi voidaan tallentaa tietoa evästeiden muodossa. Tällaisia evästeitä käytetään ainoastaan verkkosivustojen toiminnan varmistamiseen. Muita evästeitä (esim. liittyen verkkosivuston käyttöön) luodaan ainoastaan suostumuksesi perusteella (ks. Evästekäytäntö). Voit myös päättää olla hyväksymättä evästeitä selaimesi asetuksissa. On kuitenkin hyvä huomata, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään useita tämän verkkosivuston/työkalujen/palvelujen toimintoja.

Matomo-verkkoanalyysityökalu (ennen Piwik)

Verkkosivustollamme käytetään avoimen lähdekoodin Matomo-verkkoanalyysityökalua. Matomo käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla voidaan analysoida tämän verkkosivuston käyttöäsi. Näiden evästeiden keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä, kuten tälle verkkosivustolle tekemiesi vierailujen ajankohdat, paikat ja toistuvuus, mukaan luettuna IP-osoitteesi, siirretään ja tallennetaan Matomo-palvelimelle. IP-osoitteesi anonymisoidaan ennen tallennusta.

Evästeen keräämiä tietoja tämän verkkosivuston käytöstä ei lähetetä kolmansille osapuolille.

Verkkosivustomme evästeet tallennetaan ainoastaan suostumuksellasi. Voit myös estää evästeiden tallentamisen pysyvästi tekemällä tarvittavat muutokset selaimesi asetuksissa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.

Jakaminen sosiaalisissa verkostoissa

Jos käytät verkkosivustollamme jaa-toimintoa, kyseiseen sosiaalisen median palveluun ei välitetä henkilötietoja. Jos käytät omaa profiiliasi jakaaksesi verkkosivustomme sisältöä, meillä ei ole mitään vaikutusta näiden verkostojen keräämien tietojen sisältöön tai laajuuteen. Tässä yhteydessä sovelletaan kyseisten sosiaalisten verkostojen käyttö- ja yksityisyyskäytäntöjä.