Oikeudellinen huomautus

Seuraavat tiedot koskevat sekä ContiTech Finland Oy:tä että sen tytäryhtiöitä.

Verkkosivustojen käyttö, tuotevastu

Näillä verkkosivustoilla olevat tiedot eivät ole sitovia, ja ne annetaan vain tiedoksi. Ne ovat luonteeltaan vain tiedottavia, eivätkä ne edusta tarjouksia siten kuin asianmukaisissa säädöksissä on määritetty. Tarkemmat tiedot ja sopimusehdot saa asianmukaiselta valtuutetulta jälleenmyyjältä. Verkkosivustolla olevien tietojen perusteella ei voi syntyä esitettyihin tavaroihin liittyvää sopimusta..

ContiTech Finland Oy voi muokata tai päivittää näillä verkkosivustoilla olevia tietoja sekä niillä kuvailtuja tuotteita ja palveluita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jollei muualla ole nimenomaisesti toisin mainittu, ContiTech Finland Oy:n verkkosivustot eivät sisällä minkäänlaisia ominaisuuksia koskevia takuita tai tietoja, joista aiheutuisi ContiTech Finland Oy:ta koskeva vastuu nimenomaisesti tai epäsuorasti, mukaan lukien kyseessä olevien tietojen voimassaolo, tarkkuus, täydellisyys ja laatu.

ContiTech Finland Oy ei ota mitään verkkosivustoihinsa liittyvää vastuuta. Täten suljetaan pois vastuu suorista tai epäsuorista menetyksistä/vahingoista, korvausvaatimukset ja/tai vaatimukset kaikenlaisista ja mihin tahansa oikeusperustaan pohjautuvista välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivustoilla käymisestä tai niiden käytöstä, mukaan lukien erityisesti tietokoneympäristösi virustartunnat.

Velvoitteiden olemassaoloa ja täyttämistä sekä ContiTech Finland Oy:n vastuuta Continentalin tuotteista ja palveluista säädellään ainoastaan vastaavilla, niiden osalta solmituilla sopimuksilla sekä ContiTech Finland Oy:n kuhunkin tapaukseen sovellettavalla vakiokäyttöehtojen senhetkisellä versiolla.

Ulkoisia linkkejä koskeva ilmoitus

Verkkosivustollamme on linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivustoille, joiden sisältöön me emme pysty vaikuttamaan. Emme sen vuoksi ole myöskään vastuussa tällaisesta muusta sisällöstä. Sivun ylläpitäjä tai operaattori on aina vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Linkitetyt sivut on tarkastettu mahdollisten oikeudenloukkausten varalta linkkien luomishetkellä. Linkkien luomishetkellä ei havaittu lainvastaista sisältöä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole kohtuudella mahdollista ilman konkreettista epäilyä oikeudenloukkauksesta. Poistamme välittömästi linkit, joiden on todettu rikkovan lakia.

Tuotteiden maailmanlaajuinen saatavuus

Verkkosivusto voi sisältää tietoja sellaisista ContiTech Finland Oy tuotteista, jotka eivät ole vielä saatavilla maassasi. Kyseisten tietojen olemassaolo tällä verkkosivustolla ei tarkoita sitä, että ContiTech Finland Oy aikoisi ilmoittaa, että tuote tulee saataville kaikkialle maailmaan. Ole hyvä ja kysy ContiTech Finland Oy jälleenmyyjältä tai edustajalta lisätietoja niiden tuotteiden tulevaisuutta koskevista suunnitelmista, jotka eivät ole vielä saatavillasi.

Tavaramerkit ja tekijänoikeus

Näillä verkkosivustoilla nähtävät tavaramerkit ja logot ("tavaramerkit") ovat ContiTech Finland Oy:n tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. Mitään näillä verkkosivustoilla olevia tietoja ei tule tulkita niin, että ne myöntäisivät lisenssejä tai antaisivat käyttöluvan tavaramerkkeihin. Niihin vaaditaan ContiTech Finland Oy:n nimenomainen kirjallinen suostumus. Näiden tavaramerkkien valtuuttamaton käyttö on ehdottomasti kielletty. ContiTech Finland Oy puolustaa immateriaalioikeuksiaan kaikkialla maailmassa kussakin tapauksessa sovellettavien lakien mukaisesti.


Copyright © 2018 ContiTech Finland Oy. Aoikeudet pidätetään. Näiden verkkosivustojen kaikki tekstit, grafiikka, kuvat, animaatiot, videot, musiikki ja äänet sekä kaikki muut materiaalit ovat ContiTech Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien alaisia. ContiTech Finland Oy omistaa tekijänoikeuden tällä verkkosivustolla olevien materiaalien valintaan, koordinointiin ja järjestämiseen. Näitä materiaaleja ei saa kopioida kaupallista käyttöä tai jakelua varten. Niitä ei myöskään saa muokata tai välittää muille verkkosivustoille.